สถานีกลางบางซื่อ

อ.ธงทองแย้ง สนามบินสุวรรณภูมิไม่เคยเปลี่ยนป้ายชื่อ

{ศาสตราจารย์|ศ.จ.}พิเศษธงทอง จันทรางศุ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ โพสต์{ข้อความ|เนื้อความ|ใจความ}ทางเฟซบุ๊ก {แสดงความคิดเห็น|ให้ความคิดเห็น|ให้ความเห็น} {หลัง|ภายหลัง} นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ {รมว.|รัฐมนตรีว่าการ}คมนาคม ตอบ{กระทู้ถาม|คำถาม}สด กรณี{เปลี่ยน|เปลี่ยนแปลง}ป้าย สถานีกลางบางซื่อ เป็น สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ {มูลค่า|ราคา}กว่า 33 ล้านบาท ที่ {รมว.|รัฐมนตรีว่าการ}คมนาคม {บอกว่า|กล่าวว่า|พูดว่า}

“การเปลี่ยนชื่อป้าย เป็นเรื่องประเพณีปฏิบัติ เพื่อความเป็นมหามงคล ไม่ใช่ความต้องการ{ของตน|ของตนเอง|ของตัวเอง} เหมือนการเปลี่ยนชื่อสนามบินหนองงูเห่า เป็นสนามบินสุวรรณภูมิ หรือ สถานที่ราชการหลาย{แห่ง|ที่} ก็{ดำเนินการ|ดำเนินงาน}{ลักษณะนี้|รูปแบบนี้}{เช่นกัน|เหมือนกัน|ด้วยเหมือนกัน|เช่นเดียวกัน}”

โดย {ศาสตราจารย์|ศ.จ.}พิเศษธงทอง {ระบุว่า|บอกว่า|กล่าวว่า}

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน{เมื่อวันที่|ตอนวันที่|ช่วงวันที่} 29 {กันยายน|เดือนกันยายน|ก.ย.} พ.ศ. 2543 เพื่อใช้แทนชื่อเดิม{ คือ |เป็น} “สนามบินหนองงูเห่า” {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 19 {มกราคม|ม.ค.|เดือนมกราคม} พ.ศ. 2545 {ก่อนการ|ก่อนจะมีการ|ก่อนที่จะมีการ}เปิดให้บริการ ในฐานะสนามบินแห่งใหม่ของประเทศไทย {เมื่อวันที่|ตอนวันที่|ช่วงวันที่} 28 {กันยายน|เดือนกันยายน|ก.ย.} พ.ศ. 2549

ตามความทรงจำของผม อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่เคยมีป้ายชื่อท่าอากาศยานหนองงูเห่า{ติดตั้ง|จัดตั้ง}มาก่อนเลย เมื่อสร้างอาคารสำเร็จเรียบร้อย ก็ใช้นามพระราชทาน “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ประดับติดตั้งอาคารมาตั้งแต่ต้น

นามพระราชทานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับพระราชทานมา 6 ปีเต็ม ล่วงหน้าก่อนท่าอากาศยาน {ดังกล่าว|ดังที่กล่าวมาแล้ว|ดังที่กล่าวถึงมาแล้ว|ดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว|ดังที่กล่าวถึงแล้ว|ดังกล่าวข้างต้น|ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น|ดังที่กล่าวมาข้างต้น|ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น|ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว|ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น|ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว} เปิดให้บริการ

ผมเป็นคนสนใจประวัติศาสตร์ {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} ทันเห็น{เหตุการณ์|เรื่องราว}ทั้งหมดที่ว่านี้ {จึง|ก็เลย}{อยาก|ต้องการ}{นำมา|เอามา}เล่าสู่กันฟัง{ครับ|ครับผม|นะครับ} เผื่อมี{ใคร|คนไหน}คิดจะ{เปรียบเทียบ|เทียบ}ว่ากรณี{เหมือนกัน|เช่นเดียวกัน|แบบเดียวกัน}หรือไม่ เหมือนกันกับเรื่องราวที่เป็นข่าวอยู่{ในเวลานี้|ณ เวลานี้|ตอนนี้|ในตอนนี้|ณ ตอนนี้|ขณะนี้|เวลานี้|ในขณะนี้|ในช่วงเวลานี้|ปัจจุบันนี้} จะได้{นำไปใช้|เอาไปใช้}เป็นข้อมูลประกอบการไตร่ตรองได้

สถานี บางซื่อ

“ศักดิ์สยาม” การันตีไม่มีอะไรปกปิด ปม{เปลี่ยน|เปลี่ยนแปลง}ป้ายสถานีกลางบางซื่อ

“ศักดิ์สยาม” ขอรอผลตรวจสอบ {หาก|ถ้า|ถ้าหาก|ถ้าเกิด}ผลไม่ถูกต้อง ก็{แก้ไข|ปรับปรุง|ปรับปรุงแก้ไข} {เผย|เปิดเผย} คกก.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ{ทั้งนั้น|ทั้งหมด} ลั่น{ถ้า|ถ้าหาก|หาก|ถ้าเกิด}ไม่เชื่อชุดนี้ ก็หาไม่ได้แล้ว

5 {ม.ค.|มกราคม|เดือนมกราคม} 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม {กล่าวถึง|พูดถึง|เอ่ยถึง} กรณีการตั้งคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้าง{โครงการ|โครงงาน|แผนการ}{ปรับปรุง|แก้ไข|เปลี่ยนแปลง|ปรับปรุงแก้ไข}ป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} ตราสัญลักษณ์ของ{การรถไฟแห่งประเทศไทย|รฟท.} ว่า {เรา|พวกเรา} ยังไม่ได้{บอกว่า|กล่าวว่า|พูดว่า} {ใคร|คนไหน}ถูก หรือ ผิด

ซึ่งคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย รองปลัดกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} ตัวแทน{ผู้เชี่ยวชาญ|ผู้ชำนาญ|ผู้ที่มีความชำนาญ|ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ}ด้านสถาปัตยกรรม

ส่วนที่มี{ข้อสังเกต|ข้อคิดเห็น}ว่า บริษัทที่ได้รับ{ปรับปรุง|แก้ไข|เปลี่ยนแปลง|ปรับปรุงแก้ไข}{โครงการ|โครงงาน|แผนการ}ป้ายเป็นคู่สัญญากับ{การรถไฟแห่งประเทศไทย|รฟท.} {ในการ|สำหรับการ|สำหรับในการ|สำหรับเพื่อการ}สร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง {จึง|ก็เลย}ทำให้สามารถได้รับเลือกใน{โครงการ|โครงงาน|แผนการ}นี้ นายศักดิ์สยาม {ระบุว่า|บอกว่า|กล่าวว่า} ไม่เกี่ยว การรถไฟฯ {ชี้แจง|อธิบาย}ว่า ขณะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ทำประกันสัญญากับบริษัทที่{จัดทำ|ทำ}การเปลี่ยนป้าย

{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} มีความจำเป็นที่จะต้อง{ทำงาน|ดำเนินงาน|ดำเนินการ}ให้{สอดคล้องกัน|สอดคล้องต้องกัน}ได้ ไม่อย่างนั้น ใช้เวลาก่อสร้างเสร็จ {ไม่รู้|ไม่ทราบ}ว่า{ใคร|คนไหน}{ต้องเป็น|ควรเป็น|ควรจะเป็น|จะต้องเป็น}ผู้รับผิดชอบ

{อย่างไรก็ตาม|อย่างไรก็ดี|อย่างไรก็แล้วแต่} ขอให้{รอ|คอย}คณะกรรมการตรวจสอบก่อน พร้อมยืนยันว่า {เรื่องนี้|ประเด็นนี้}ไม่มีอะไรปกปิด โปร่งใส {หาก|ถ้า|ถ้าหาก|ถ้าเกิด}{ผลการ|ผลของการ}{สอบสวน|ไต่สวน}ออกมา{บอกว่า|กล่าวว่า|พูดว่า} {ถูกต้อง|ถูก}ก็คือ{ถูกต้อง|ถูก} {หาก|ถ้า|ถ้าหาก|ถ้าเกิด}ไม่ถูกต้อง ก็{ต้อง|จะต้อง|จำต้อง|จำเป็นต้อง}{แก้ไข|ปรับปรุง|ปรับปรุงแก้ไข} {เพราะ|เพราะว่า|เพราะเหตุว่า|เนื่องจาก|เนื่องจากว่า|ด้วยเหตุว่า} {ขณะนี้|ตอนนี้|ช่วงนี้|เวลานี้|ปัจจุบันนี้|ในตอนนี้|ในเวลานี้|ในขณะนี้|ในช่วงเวลานี้} ยังไม่ได้เริ่ม{ปรับปรุง|แก้ไข|เปลี่ยนแปลง|ปรับปรุงแก้ไข} ตัวป้ายที่{เห็น|มองเห็น}{ปัจจุบัน|ปัจจุบันนี้|ตอนนี้} ยังเป็นป้ายเก่า

{ทั้งนี้|ดังนี้} เมื่อ{ช่วงเช้า|ตอนเช้า|เวลาเช้า|ช่วงเวลาเช้า|ตอนเวลาเช้า} สภาฯ ได้มีการตั้งกระทู้ถามสด ว่า{ทำไม|เพราะอะไร|เพราะเหตุใด}ไม่ตั้งชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์{ตั้งแต่แรก|ตั้งแต่ต้น|ตั้งแต่ตอนแรก|ตั้งแต่ทีแรก} สิ่งนี้เป็นเรื่องการ{ดำเนินการ|ดำเนินงาน}ตามประเพณีปฏิบัติ {เช่น|อาทิเช่น|ตัวอย่างเช่น|อย่างเช่น|ได้แก่|ยกตัวอย่างเช่น}เดียว กับสนามบินสุวรรณภูมิ

{เพราะ|เพราะว่า|เพราะเหตุว่า|เนื่องจาก|เนื่องจากว่า|ด้วยเหตุว่า} {เมื่อก่อน|แต่ก่อน|ก่อนหน้า|ครั้งก่อน|คราวก่อน}ใช้ชื่อว่า สนามบินหนองงูเห่า ซึ่งตัวสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 {เพิ่ง|พึ่ง|เพิ่งจะ|พึ่งจะ}{แล้วเสร็จ|เสร็จ} ในปี พ.ศ.2564 ใช้ชื่อสถานีกลางบางซื่อ มาวันนี้ได้ขอพระราชทานชื่อ ซึ่งหลาย{โครงการ|โครงงาน|แผนการ}เป็น{แบบนี้|อย่างนี้} ไม่ได้มีอะไรที่ปกปิด

เมื่อ{ถามว่า|ถามคำถามว่า} บริษัท ที่ได้รับการดำเนิน{โครงการ|โครงงาน|แผนการ}{ปรับปรุง|แก้ไข|เปลี่ยนแปลง|ปรับปรุงแก้ไข}ป้าย {จำเป็นต้อง|ต้อง|จำต้อง|จำเป็นจะต้อง|จำเป็นที่จะต้อง|จะต้อง|ควรต้อง|จึงควร}ออกมา{ชี้แจง|อธิบาย}หรือไม่ นายศักดิ์สยาม {กล่าวว่า|พูดว่า|บอกว่า} ไม่จำเป็น {เพราะ|เพราะว่า|เพราะเหตุว่า|เนื่องจาก|เนื่องจากว่า|ด้วยเหตุว่า} คณะกรรมการที่ตั้ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ{ทั้งนั้น|ทั้งหมด} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} {เชื่อว่า|มั่นใจว่า} ในประเทศไทย {ถ้า|ถ้าหาก|หาก|ถ้าเกิด}ไม่เชื่อถือคณะกรรมการชุดนี้ ก็ไม่มีแล้ว หาไม่ได้

ป้ายสถานีกลางบางซื่อ

ข้อมูลทั่วไป สถานีกลางบางซื่อ

สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ก่อสร้างระหว่างพ.ศ. 2556 ถึง 2564 ใช้งบประมาณใน{ย่าน|เขต|บริเวณ}สถานีทั้งสิ้น 34,142 ล้านบาท 2 อาคารสถานี มีความยาว 596.6 เมตร ความกว้าง 244 เมตร ความสูง 43 เมตร พื้นที่ใช้สอยในอาคาร รวม 274,192 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่สถานีใต้ดิน) 2 ออกแบบ ภูมิสถาปัตย์โดย บริษัท ดีไซน์ คอนเซปท์ จำกัด

{ประกอบด้วย|มี} 26 ชานชาลา เป็นของ{การรถไฟแห่งประเทศไทย|รฟท.} 24 ชานชาลา {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2 ชานชาลา

อาคารสถานีมีทั้งหมด 7 ชั้นรวม{ชั้นใต้ดิน|ชั้นที่อยู่ใต้ดิน} {ชั้นใต้ดิน|ชั้นที่อยู่ใต้ดิน} 2 ชั้นฝั่งใต้ เป็นสถานี รถไฟฟ้ามหานคร {ชั้นใต้ดิน|ชั้นที่อยู่ใต้ดิน}{ส่วนที่เหลือ|ที่เหลือ} 1 ชั้น เป็น{ลานจอดรถ|ที่จอดรถ}ใต้ดิน ชั้นเหนือพื้นดินทั้งหมด ถูก{แบ่งออกเป็น|แบ่งได้เป็น|แบ่งได้}สองส่วน{ คือ |เป็น}ส่วนบริการรถไฟ {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} ส่วนบริการผู้โดยสาร สำหรับส่วนบริการรถไฟ ชั้นระดับดิน เป็นห้องจำหน่วยตั๋ว {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} โถงพักคอยผู้โดยสาร ชั้นที่สอง ให้บริการรถไฟรางหนึ่งเมตร ชั้นที่สาม ให้บริการ{รถไฟความเร็วสูง|รถไฟฟ้าความเร็วสูง} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} ส่วนบริการผู้โดยสาร {ประกอบด้วย|มี}ชั้นระดับดิน เป็นโถงต้อนรับ พื้นที่{จำหน่าย|จัดจำหน่าย|ขาย}บัตรโดยสารสำหรับรถไฟทางไกล {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} ศูนย์อาหาร ชั้นลอยเป็นร้านค้า {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} ชั้น 3 เป็นพื้นที่สำนักงาน {ประกอบด้วย|มี} สำนักงานใหญ่ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ศูนย์ควบคุมการ เดินรถไฟฟ้าสายสีแดง {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} รถไฟที่ใช้ทางร่วม สำนักงานบริหารโครงการ{รถไฟความเร็วสูง|รถไฟฟ้าความเร็วสูง} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} พื้นที่รองรับแขกวีไอพี

สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จะ{แตกต่างจาก|ต่างจาก|ไม่เหมือนกับ}สถานีกรุงเทพเดิม {เนื่องจาก|เพราะ|เพราะว่า|เนื่องด้วย|เนื่องมาจาก|ด้วยเหตุว่า|เหตุเพราะ|เพราะเหตุว่า|เนื่องจากว่า} ถูก{ออกแบบ|วางแบบ|ดีไซน์}ให้เป็นสถานีระบบปิด มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเทียบเท่ากับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารที่ไม่มีตั๋วโดยสารรถไฟ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปบนชั้นชานชาลาของสถานีได้

{ดังเช่น|เช่น|อาทิเช่น|ตัวอย่างเช่น|อย่างเช่น|ได้แก่|ยกตัวอย่างเช่น} สถานีกรุงเทพเดิม {เนื่องจาก|เพราะ|เพราะว่า|เนื่องด้วย|เนื่องมาจาก|ด้วยเหตุว่า|เหตุเพราะ|เพราะเหตุว่า|เนื่องจากว่า} ชั้นชานชาลา {ถือเป็น|นับว่าเป็น}พื้นที่เขตหวงห้ามเด็ดขาด {ผู้ใด|ใคร|คนไหน}ฝ่าฝืน จะถูก{ดำเนินคดี|ฟ้องร้องคดี}{ตามกฎหมาย|โดยชอบด้วยกฎหมาย} ที่{บัญญัติไว้|กำหนดไว้}ใน{พระราชบัญญัติ|พ.ร.บ.}การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543


Posted

in

by

Tags: