สภาพอากาศ

วันนี้ไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา แต่เหนือ-อีสานยังหนาว ภาคใต้ 6 จว.เจอฝนต่อ

สภาพอากาศ วันนี้ กรมอุตุฯ เตือนทั่วไทยอุณหภูมิ{สูงขึ้น|สูงมากขึ้น} 1-3 องศา {แต่|แต่ว่า}ภาคเหนือ-อีสานยังคงหนาวเย็น {ขณะที่|ระหว่างที่|ตอนที่|ช่วงเวลาที่|ในตอนที่|ในเวลาที่|ในขณะที่|ในช่วงเวลาที่}ภาคใต้ 6 จว.{เจอ|พบ}ฝน{ต่อเนื่อง|ตลอด}

(2 {ก.พ.|กุมภาพันธ์|เดือนกุมภาพันธ์} 66) กรมอุตุนิยมวิทยา {พยากรณ์อากาศ|พยากรณ์สภาพอากาศ|คาดการณ์สภาพอากาศ} 24 ชั่วโมง ข้างหน้า {พยากรณ์อากาศ|พยากรณ์สภาพอากาศ|คาดการณ์สภาพอากาศ} 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อน ปกคลุม{ประเทศไทย|เมืองไทย} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ทะเลจีนใต้ ลักษณะ{เช่นนี้|แบบนี้}ทำให้{ประเทศไทย|เมืองไทย} มีอุณหภูมิ{สูงขึ้น|สูงมากขึ้น} กับมีหมอกใน{ตอนเช้า|เวลาเช้า|รุ่งเช้า|ช่วงเช้า|ช่วงเวลาเช้า|ตอนเวลาเช้า} {แต่|แต่ว่า}ยังคงมีอากาศเย็น ถึงหนาวในภาคเหนือ {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ภาคใต้ตอนบน มีอากาศเย็นใน{ตอนเช้า|เวลาเช้า|รุ่งเช้า|ช่วงเช้า|ช่วงเวลาเช้า|ตอนเวลาเช้า}

สภาพอากาศ วันนี้
สภาพอากาศ ขอให้ประชาชนบริเวณ{ประเทศไทย|เมืองไทย}{ดูแลรักษา|รักษา|ดูแล}สุขภาพ

{เนื่องจาก|เพราะ|เพราะว่า|เนื่องด้วย|เนื่องมาจาก|ด้วยเหตุว่า|เหตุเพราะ|เพราะเหตุว่า|เนื่องจากว่า}{สภาพอากาศ|สภาพภูมิอากาศ|ลักษณะอากาศ}ที่{เปลี่ยนแปลง|เปลี่ยน} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}เพิ่ม{ความระมัดระวัง|ความระวัง}{ในการ|สำหรับการ|สำหรับในการ|สำหรับเพื่อการ}{สัญจร|เดินทาง}ผ่านบริเวณที่มีหมอก {รวมถึง|รวมทั้ง}ระวังอันตราย จาก{อัคคีภัย|ไฟไหม้}ที่{อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก|อาจเป็นเพราะ|อาจเป็นเพราะเนื่องจาก|อาจเกิดจาก|อาจเกิดขึ้นจาก|อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจาก|อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะ}{สภาพอากาศ|สภาพภูมิอากาศ|ลักษณะอากาศ}แห้งไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ทะเลอันดามัน มีกำลังอ่อนลง {แต่|แต่ว่า}ยังคงทำให้ภาคใต้ ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนอง{บางแห่ง|บางที่|บางพื้นที่} ส่วนคลื่นลม{บริเวณ|รอบๆ}อ่าวไทยตอนล่าง มีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มี{ฝนฟ้า|ฝน}คะนองคลื่น {สูงมากกว่า|สูงเกินกว่า|สูงมากเกินกว่า|สูงมากเกินกว่า|สูงมากไปกว่า} 2 เมตร ขอให้{ชาวเรือ|ชาวประมง} บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง {เดินเรือ|ออกเรือ}ด้วย{ความระมัดระวัง|ความระวัง|ความระแวดระวัง} {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{หลีกเลี่ยง|เลี่ยง}การเดินเรือ ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 2-7 {ก.พ.|กุมภาพันธ์|เดือนกุมภาพันธ์} 66 ลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}อ่าวไทยเข้ามา ปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง{รวมทั้ง|รวมถึง|และ|และก็|แล้วก็}{กรุงเทพมหานคร|กรุงเทพฯ|จังหวัดกรุงเทพ|จ.กรุงเทพฯ|จังหวัดกรุงเทพมหานคร} {และ|และก็|แล้วก็}ปริมณฑล {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ภาคตะวันออก ประกอบกับมีลมฝ่าย ตะวันตกในระดับบนเคลื่อนผ่าน ภาคเหนือ {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะ{เช่นนี้|แบบนี้} ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้

{ฝุ่นละออง|ฝุ่น}ใน{ระยะนี้|ช่วงนี้|ตอนนี้|เวลานี้}: {ประเทศไทย|เมืองไทย}ตอนบนมีแนวโน้ม ของ{การสะสม|การสั่งสม}{ฝุ่นละออง|ฝุ่น}/หมอกควัน{เพิ่มขึ้น|มากขึ้น} {อยู่ในเกณฑ์|เข้าขั้น}ปานกลางถึงมาก {เนื่องจาก|เพราะ|เพราะว่า|เนื่องด้วย|เนื่องมาจาก|ด้วยเหตุว่า|เหตุเพราะ|เพราะเหตุว่า|เนื่องจากว่า}ลมที่พัดปกคลุม มีกำลังอ่อนลง

{พยากรณ์อากาศ|พยากรณ์สภาพอากาศ}สำหรับ{ประเทศไทย|เมืองไทย}06:00 น. วันนี้ ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ

อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า
และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด
อุณหภูมิต่ำสุด 5-10 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส
โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ตอนบนของภาค อากาศเย็นในตอนเช้า

ภาคกลาง

อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า
และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 17-19 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากบริเวณแนวชายฝั่งทะเล
และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

ตอนล่างของภาค มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรัง และสตูล
อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล

อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 1 3 องศา

อย่า{ชะล่าใจ|ประมาท} เพจหมอเตือน {กรุงเทพฯ|กรุงเทพมหานคร|จังหวัดกรุงเทพ|จ.กรุงเทพฯ|จังหวัดกรุงเทพมหานคร} อากาศเย็นสบาย {แต่|แต่ว่า}เต็มไปด้วยฝุ่น PM 2.5

เพจหมอเตือน คุณภาพอากาศในพื้นที่{กรุงเทพฯ|กรุงเทพมหานคร|จังหวัดกรุงเทพ|จ.กรุงเทพฯ|จังหวัดกรุงเทพมหานคร} หลายจุด{น่าเป็นห่วง|น่าวิตก|น่ากังวล|น่าห่วง} จาก{การสะสม|การสั่งสม}ของ{ฝุ่น|ฝุ่นละออง} PM 2.5 แนะไปไหน{ต้อง|จะต้อง}ใส่เครื่องป้องกัน

วันที่ 2 {กุมภาพันธ์|เดือนกุมภาพันธ์|ก.พ.} 2566 แฟนเพจเฟซบุ๊ก ใกล้หมอจิ๋ม 2 ได้โพสต์ข้อความ{ระบุว่า|บอกว่า|กล่าวว่า} {คนเมือง|คนกรุง}ออกนอกบ้าน ใส่หน้ากากอนามัยด้วย {นอกจาก|นอกเหนือจาก}โควิดแล้ว ยังมี{ฝุ่น|ฝุ่นละออง} PM 2.5 ที่{ต้องระวัง|ต้องระมัดระวัง}ด้วย {ช่วงนี้|ระยะนี้|ขณะนี้|ตอนนี้|เดี๋ยวนี้}เมืองกรุงอากาศเย็นสบาย ภายใต้ฝุ่น PM 2.5 {หลายวัน|ยาวนานหลายวัน|นับเป็นเวลาหลายวัน}นี้ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน กันหลายจุด

ฝุ่น PM 2.5 {คือ|เป็น}ฝุ่นละอองที่ขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน {มองไม่เห็น|ไม่เห็น}ด้วยตาเปล่า คุณภาพอากาศในพื้นที่{กรุงเทพฯ|กรุงเทพมหานคร|จังหวัดกรุงเทพ|จ.กรุงเทพฯ|จังหวัดกรุงเทพมหานคร} พบว่ามีหลายจุด ที่{น่าเป็นห่วง|น่าวิตก|น่ากังวล|น่าห่วง} {ฝุ่นละออง|ฝุ่น}สะสม{เพิ่มขึ้น|มากขึ้น} {ปริมาณ|จำนวน}{ฝุ่นละออง|ฝุ่น}{มีแนวโน้ม|มีทิศทาง}{เพิ่มขึ้น|มากขึ้น} จากวันก่อนหน้า{เกือบทุก|แทบทุก|ดูเหมือนจะทุก}พื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ถึงเริ่ม{มีผลกระทบ|มีผลต่อ|ส่งผลกระทบ|ทำให้เกิดผลกระทบ|ก่อให้เกิดผลกระทบ|ส่งผลเสีย|ก่อให้เกิดผลเสีย|ทำให้เกิดผลเสีย|มีผลเสีย}ต่อสุขภาพ

วันนี้{เชื่อว่า|มั่นใจว่า}{หลายคน|หลายท่าน|หลายๆคน} ยังไม่ค่อยตระหนัก{เท่าไร|มากแค่ไหน|เยอะแค่ไหน} {เพราะ|เพราะว่า|เพราะเหตุว่า|เนื่องจาก|เนื่องจากว่า|ด้วยเหตุว่า}เป็น{ฝุ่น|ฝุ่นละออง}ที่ขนาดเล็กมาก {มองไม่เห็น|ไม่เห็น}ด้วยตาเปล่า {เหมือน|ราวกับ|เสมือน}{ฝุ่น|ฝุ่นละออง}ขนาดใหญ่ {แต่|แต่ว่า}{ที่จริง|แท้จริง}{ฝุ่น|ฝุ่นละออง} PM 2.5 {มีผลกระทบ|มีผลต่อ|ส่งผลกระทบ|ทำให้เกิดผลกระทบ|ก่อให้เกิดผลกระทบ|ส่งผลเสีย|ก่อให้เกิดผลเสีย|ทำให้เกิดผลเสีย|มีผลเสีย}ต่อสุขภาพ {คนใน|ใน}ระยะยาว {เป็นสาเหตุ|เป็นต้นเหตุ}เกิดได้หลายโรค {เช่น|อาทิเช่น|ตัวอย่างเช่น|อย่างเช่น|ดังเช่น|ดังเช่นว่า|ได้แก่} ภูมิแพ้ ไป{จนถึง|จนกระทั่ง}{มะเร็ง|โรคมะเร็ง} {แนะนำ|เสนอ}ไปไหนหาเครื่องป้องกัน ใช้แมสก์ปิดจมูก {ที่สามารถ|ซึ่งสามารถ}กัน{ฝุ่น|ฝุ่นละออง}ขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ ซื้อใช้แล้ว ก็{ต้อง|จะต้อง}เปลี่ยนอันใหม่ ตามอายุการใช้งานนะคะ ด้วย{ความปรารถนาดี|ความหวังดี}.


Posted

in

by

Tags: