มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต

ม.เกษมบัณฑิต เดินหน้า เคบียูสปอร์ต โพลหวังสร้างประโยชน์ พัฒนากีฬาไทย

มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต เดินหน้าจัดการสำรวจ ความ{คิดเห็น|ความเห็น|นึกเห็น}ประชาชนผ่าน KBU SPORT POLL เคบียูสปอร์ต โพล เพื่อหวังสร้างมุม{มอง|ดู|มองดู}ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาไทย
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิด{เผย|เปิดเผย}ว่า ในโลก{ปัจจุบัน|ปัจจุบันนี้|ตอนนี้|เดี๋ยวนี้}ทุกชาติตื่นตัว{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ให้ความสำคัญกับการกีฬา มากขึ้นอย่าง{ต่อเนื่อง|สม่ำเสมอ|ตลอด}ประกอบกับกีฬาสามารถ สร้างสุขภาพ{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}สังคมที่ดี{ควบคู่|พร้อมกัน}ไปด้วย นอกจากนั้นกีฬายังเป็นยุทธศาสตร์ สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจ{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}สังคมภายใต้มูลค่าที่จับต้องได้

{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}จากความสำคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ที่มีนโยบายในการส่งเสริม{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{สนับสนุน|ส่งเสริม|ช่วยเหลือ|เกื้อหนุน}กิจการ กีฬามาอย่าง{ต่อเนื่อง|สม่ำเสมอ|ตลอด} {จึง|ก็เลย}จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมด้วยการ จัดการสำรวจความ{คิดเห็น|ความเห็น|นึกเห็น}ประชาชนผ่าน KBU SPORT POLL (เคบียู สปอร์ต โพล) ภายใต้การดำเนินการของศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี เผยอีกว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นหนึ่งในแผนงานที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

{ตระหนัก|ใส่ใจ}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ให้ความสำคัญกับการสำหรับ การส่งเสริมการพัฒนา การกีฬาของประเทศ ภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สำหรับการสำรวจความ{คิดเห็น|ความเห็น|นึกเห็น}ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือแฟนกีฬาในการที่จะสะท้อนมุมมอง {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}เสนอแนะการพัฒนา {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ยกระดับการกีฬาของชาติตามประเด็นหรือหัวข้อที่{กำหนด|ระบุ}

ซึ่งจากการดำเนินการ ที่ผ่านมาพบว่าได้รับการตอบรับจาก แฟนกีฬาเป็นอย่างมาก {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{ถือว่า|จัดว่า|นับว่า}โพลดังกล่าวเป็นหนึ่ง ในการสร้างสีสัน{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ยกระดับการตื่นตัวให้กับสังคมกีฬาไทย ได้อย่างน่าสนใจยิ่ง {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}เพื่อ ประโยชน์กับวงการกีฬาไทยมหาวิทยาลัยก็จะเดินหน้าผนึกพลังร่วมกับสังคม{ต่อไป|ถัดไป}

ดร.เสนีย์ กล่าว{ต่อไป|ถัดไป}ว่า การสำรวจความ{คิดเห็น|ความเห็น|นึกเห็น}ทางด้านการกีฬาผ่าน KBU SPORT POLL นั้นศูนย์นวัตกรรมการพัฒนา ทุนมนุษย์ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งจากการติดตามการสำรวจในแต่ละประเด็น ที่{กำหนด|ระบุ}นั้นล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ ต่อวงการกีฬา{ในภาพ|ในรูปภาพ}รวมทั้งสิ้น {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ที่น่าสนใจ คือได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม ตัวอย่างหรือประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม ในแต่ละมิติ{เพิ่มขึ้น|มากขึ้น}อย่าง{ต่อเนื่อง|สม่ำเสมอ|ตลอด}ซึ่งผลหรือข้อมูล ที่ได้{เชื่อว่า|มั่นใจว่า}จะเป็นประโยชน์ ต่อการ{รังสรรค์|รังสฤษฏ์|แต่งตั้ง}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}พัฒนาวงการกีฬาไทย ได้ในระดับหนึ่ง

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี

ด้าน ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการสำรวจความ{คิดเห็น|ความเห็น|นึกเห็น}ของ KBU SPORT POLLนั้น{เพื่อให้|เพื่อ}{สอด|ใส่}คล้องกับ ปรากฎการณ์ของสังคม กีฬาในแต่ละห้วงเวลา{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}เกิดเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อสังคมโดยรวม คณะทำงานก็จะพิจารณา{กำหนด|ระบุ}ประเด็นหรือหัวข้อที่{ถือว่า|จัดว่า|นับว่า}ตอบ{โจทย์|ปัญหา}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}กำลัง เป็นที่น่าสนใจของสังคม{ทั้ง|อีกทั้ง|ทั้งยัง}ในมิติที่เกี่ยวกับ การพัฒนาหรือ การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับกีฬาไทย{ในภาพ|ในรูปภาพ}รวม

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ เผยอีกว่า การดำเนินการสำรวจของ KBU SPORT POLLนั้นในระยะแรก คณะทำงาน{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{เครือข่าย|โครงข่าย}จะลงภาคสนาม เพื่อเข้า{พบ|เจอ}กลุ่มตัวอย่างโดยตรงแต่ด้วย{ปัจจุบัน|ปัจจุบันนี้|ตอนนี้|เดี๋ยวนี้}สังคม เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่าง{เต็มตัว|สุดกำลัง|เต็มกำลัง}การดำเนินการก็ง่าย{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}สะดวก สามารถดำเนินการได้{ทั้ง|อีกทั้ง|ทั้งยัง}ภาคสนาม{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}สื่อออนไลน์ผสมผสานกันไป อย่างไรก็ตาม{เพื่อให้|เพื่อ}ผลการสำรวจใน แต่ละประเด็นไม่{สูญเปล่า|เสียเปล่า}สามารถนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาได้ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ก็จะสรุปสาระสำคัญต่าง ๆ เสนอไปยังหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬาเพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับดำเนินการในมิติที่เกี่ยวข้องมาอย่าง{ต่อเนื่อง|สม่ำเสมอ|ตลอด}{เช่นเดียวกัน|เหมือนกัน|ด้วยเหมือนกัน|เช่นกัน|สิ่งเดียวกัน|อย่างเดียวกัน}

เหนือสิ่งอื่นใด KBU SPORT POLL สำเร็จตามเป้าประสงค์{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}เดินมาถึงวันนี้ได้ นั้นในนามของมหาวิทยาลัย ต้องขอขอบคุณประชาชนหรือกลุ่มตัวอย่างที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}อีกหนึ่งภาคส่วนที่{ถือว่าเป็น|นับได้ว่าเป็น|นับว่าเป็น|ถือได้ว่า}พลังร่วมที่สำคัญยิ่งของความสำเร็จคือสื่อมวลชน ทุกแขนงที่มีส่วนร่วมกับการเผยแพร่{ข่าว|ข่าวสาร}สารสู่สาธารณชนมาอย่าง{ต่อเนื่อง|สม่ำเสมอ|ตลอด}{เช่นกัน|เหมือนกัน|ด้วยเหมือนกัน|เช่นเดียวกัน} ผอ.ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวทิ้งท้าย

“เคบียู สปอร์ตโพล” {เผย|เปิดเผย}{ผลสำรวจ|ผลการสำรวจ|ผลของการสำรวจ|ผลจากการสำรวจ|ผลที่เกิดจากการสำรวจ|ผลที่เกิดขึ้นจากการสำรวจ|ผลที่ได้รับจากการสำรวจ}เชื่อ”ฟุตบอลทีมชาติไทย”มีลุ้นแชมป์ “ซีเกมส์”

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนา ทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต KBU SPORT POLL (เคบียู สปอร์ตโพล)

{สำรวจ|ตรวจสอบ|ตรวจ}ความ{คิดเห็น|ความเห็น|นึกเห็น}เกี่ยวกับทีม”ฟุตบอลทีมชาติไทย” เรื่อง “ช้างศึกไทยกับโอกาส{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ความหวัง สำหรับการคว้าแชมป์ซีเกมส์ 2021″ โดยได้ดำเนินการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2-4 {พฤษภาคม|พ.ค.|เดือนพฤษภาคม} โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชน{ทั่วไป|ทั่วๆไป}{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ผู้ที่สนใจ{ข่าว|ข่าวสาร}ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,369 คน (ชาย 803 คน คิดเป็น{ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 58.66 หญิง 566 คน คิดเป็น{ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 41.34) ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ มีดังนี้

ความสนใจ ที่จะติดตามการแข่งขัน”ฟุตบอลทีมชาติไทย” กลุ่มตัวอย่าง{ส่วนใหญ่|ส่วนมาก|จำนวนมาก|โดยมาก} {ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 81.01 สนใจ, รองลงมา{ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ}15.91 ยังไม่ตัดสินใจ {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง} {ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 3.08 ไม่สนใจ , สื่อหรือช่องทางที่จะติดตามการแข่งขัน {ส่วนใหญ่|ส่วนมาก|จำนวนมาก|โดยมาก} {ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 36.55 {โซเชียลมีเดีย|โซเชียลเน็ตเวิร์ค|เครือข่ายสังคม}, รองลงมา{ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 34.19 วิทยุ-โทรทัศน์, {ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 18.97 หนังสือพิมพ์, {ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 8.11 วิทยุกระจายเสียง {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}อื่นๆ{ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 2.18คำถามถึงโอกาส

{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ความหวังกับการคว้าแชมป์ {ส่วนใหญ่|ส่วนมาก|จำนวนมาก|โดยมาก} {ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 35.15 มีโอกาสค่อนข้างมาก, รองลงมา{ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 32.66 มีโอกาสมาก, {ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 17.06 ไม่แน่ใจ, {ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 8.11 มีโอกาสน้อย, {ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 5.39 มีโอกาสค่อนข้างน้อย {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 1.63 ไม่มีโอกาสเลย , ทีมคู่แข่งขันที่น่ากลัว {ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 38.02 เวียดนาม, รองลงมา {ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 25.59 อินโดนีเซีย {ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 15.88, มาเลเซีย {ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 12.10, {สิงคโปร์|ประเทศสิงคโปร์} {ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 4.83, เมียนมา {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}อื่นๆ{ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 3.58

ด้านปัจจัยที่คาดว่า จะ{ส่งผลต่อ|มีผลต่อ}ความสำเร็จ {ส่วนใหญ่|ส่วนมาก|จำนวนมาก|โดยมาก}{ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 31.21 สมรรถนะ{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ความสามารถ ของนักกีฬา, รองลงมา{ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 26.87 ระยะเวลาในการ{เตรียม|จัดแจง|จัดเตรียม|ตระเตรียม}ทีม, {ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 22.60 สมรรถนะของ{ผู้ฝึกสอน|ครูฝึก|คนฝึก|ผู้ฝึก} {ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 11.49 ผู้จัดการทีม{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{ผู้สนับสนุน|ผู้ส่งเสริม|ผู้ช่วยเหลือ|ผู้ให้การสนับสนุน|ผู้ที่ได้การสนับสนุน|ผู้ผลักดันและสนับสนุน|ผู้ส่งเสริมและสนับนุน}เบื้องหลัง {ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 6.10 แรงเชียร์จากแฟนกีฬา {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}อื่นๆ{ร้อยละ|จำนวนร้อยละ|ปริมาณร้อยละ} 1.73

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต

เปิด{เผย|เปิดเผย}ว่าจากผลการสำรวจ จะ{เห็น|มองเห็น}ได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง{ส่วนใหญ่|ส่วนมาก|จำนวนมาก|โดยมาก}ต่างให้ความสนใจ ที่จะติดตามการแข่งขัน {เพราะว่า|เพราะ|เพราะเหตุว่า|เนื่องจาก|เนื่องจากว่า|ด้วยเหตุว่า}ฟุตบอลในกีฬาซีเกมส์เป็น การแข่งขันแห่งศักดิ์ศรี ที่ทุกชาติต่างมุ่งหวังที่จะคว้าเหรียญทองทั้งสิ้น ประกอบกับการแข่งขันในครั้งที่แล้วทีมชาติไทยตกรอบแรกซีเกมส์ ใน{ครั้งนี้|คราวนี้}{จึง|ก็เลย}ทำให้แฟนกีฬาตื่นตัวที่จะติดตามเกมมาก{ยิ่งขึ้น|เพิ่มขึ้น}

อย่างไรก็ตาม{ถึงแม้ว่า|ถึง|แม้|แม้ว่า|ถึงแม้}”ฟุตบอลทีมชาติไทย” จะประสบกับปัญหาในการ{เตรียม|จัดแจง|จัดเตรียม|ตระเตรียม}ทีม {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ขาดผู้เล่น ร่วมทีมหลายรายก็ตาม แต่แฟนกีฬายัง{เชื่อว่า|มั่นใจว่า}ทีม “ช้างศึก” มีโอกาส{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ความหวังค่อนข้างมาก กับการที่จะคว้าแชมป์มาครองได้ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่แฟนบอลคาดหวัง ต่างมุ่งไปที่{สมร|การรบ|การสงคราม}รถนะหรือฝีเท้าของผู้เล่น {และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}{หาก|ถ้า|แม้|ถ้าหาก|ถ้าเกิด}พิจารณา ถึงทีมคู่แข่งจะ{เห็น|มองเห็น}ได้ทีมเวียดนามในฐานะเจ้าบ้าน{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}แชมป์เก่า เป็นทีมที่น่ากลัว

“{หาก|ถ้า|แม้|ถ้าหาก|ถ้าเกิด}พิจารณา{ในภาพ|ในรูปภาพ}รวม สำหรับการเข้าร่วม การแข่งขันของทีมชาติไทย ในรายการนี้{หาก|ถ้า|แม้|ถ้าหาก|ถ้าเกิด}พิจารณาถึง{ชื่อเสียง|เกียรติศักดิ์|กิตติศัพท์|ความโด่งดัง} เกียรติ{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}ศักดิ์ศรีของประเทศแล้ว{เชื่อว่า|มั่นใจว่า}ด้วยความมุ่งมั่นของผู้จัดการทีมคือ นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการทีม ภายใต้การผนึกพลัง{ร่วมกัน|ด้วยกัน}ของทุกฝ่าย{เชื่อว่า|มั่นใจว่า}ทีม”ฟุตบอลทีมชาติไทย” {น่าจะ|คงจะ}คว้าแชมป์{และ|และก็|แล้วก็|รวมทั้ง}สร้างความสุขให้กับแฟนกีฬา” {ผศ.|ผู้ช่วยศาสตราจารย์}ดร.รัฐพงศ์ {ระบุ|เจาะจง|กำหนด}


Posted

in

by

Tags: